Je heacha do Höf, desto tiefa do Gölf.

— Oma
A zufälligs Satzl